Concurrentiegerichte dialoog

Overheden selecteren op basis van de selectiedocumenten een vooraf vast te stellen aantal bedrijven (minimaal drie) om met hen door middel van een dialoog tot een oplossing te komen voor een complex probleem. De concurrentiegerichte dialoog wordt met name gebruikt bij

  • Omvangrijke ge´ntegreerde vervoersinfrastructuurprojecten
  • Grote computernetwerken
  • Projecten met een complexe en gestructureerde financiering waarvan de financiŰle en juridische onderbouwing niet vooraf kan worden voorgeschreven.

Verloop van de procedure:

  1. Bedrijven (minimaal drie) worden geselecteerd op basis van de selectiedocumenten.
  2. Ieder bedrijf dient een offerte in op basis van de door henzelf ontwikkelde oplossing. Er komt dus niet ÚÚn bestek voor de opdracht.

De aanbestedende dienst kan voorzien in betaling aan de deelnemende bedrijven. Gunning vindt altijd plaats op basis van Economisch meest voordelige aanbieding.

Risico's:

  • Be´nvloeding overheid door bedrijfsleven
  • Gratis consultancy-diensten
  • Uitzonderingsgevallen dienen altijd deugdelijk gemotiveerd te worden. Het Europese Hof is zeer restrictief.

 

Downloads bij dit artikel

De concurrentie gerichte dialoog
Auteur: Rijksoverheid | Bron: PIANOo | Datum: November 2009

'Concurrentie gerichte dialoog' toon HTML-versie van het document
Auteur:
Mr. M.M.A. van den Berg en Mr. D.M.Stelling | Publicatiedatum: 2007
Concurrentiegerichte dialoog: een hulpmiddel voor innovatie?
Auteur:
Mr. dr. H.D. van Romburgh, mr. R.G. Leether en mr. J.W. Severijnen | Publicatiedatum: 9 februari 2007

Presentatie over concurrentiegerichte dialoog
 toon HTML-versie van het documentAuteur: Mark van Rhijn | Publicatiedatum: 8 juni 2006

Explanatory Note - Competitive Dialogue
Auteur:
Europese Commissie