Aanbestedingsbeleid

Voor overheden geldt dat de doelstelling is om gemeenschapsgelden zo doelmatig en integer mogelijk te besteden. Ze moeten hierover verantwoording afleggen. De praktische uitwerking van het aanbestedingsbeleid biedt hiervoor een raamwerk.

De onderdelen van een aanbestedingsbeleid zijn:

Inleiding bij het aanbestedingsbeleid

Een goed aanbestedingsbeleid is de verantwoordelijkheid van de gehele organisatie. Iedereen is wel op de een of andere manier bij het inkopen betrokken. Inkoop raakt de manager, de medewerker, de leverancier en, indirect, ook de klant van de organisatie. In de inleiding wordt aangegeven dat de verantwoordelijkheden voor de inkoopfunctie deels bij de inkoopafdeling en deels bij de budgethouders zijn neergelegd.

Inkoopmissie, -visie en -doelstellingen

Begin het deel over inkoopmissie, inkoopvisie en inkoopdoelstellingen met een samenvatting van de missie, visie en doelstellingen van de organisatie. Van daaruit kun je gemakkelijker aangeven wat het strategische belang van inkoop is.

Wie doet wat bij inkoop

Dit onderdeel van het aanbestedingsbeleid geeft op de eerste plaats een beschrijving van de wijze waarop de inkoopprocessen worden georganiseerd. Op de tweede plaats worden de volgende elementen benoemd:

  • alle taken en verantwoordelijkheden van de inkoopfunctie;
  • de organisatieonderdelen die nauw betrokken zijn bij de inkoopfunctie;
  • de inkoopprocessen.

Strategische uitgangspunten

De strategische uitgangspunten besteden in het eerste deel aandacht aan de uitgangspunten en spelregels voor het interne klantbeleid. In het tweede deel komt het leveranciersbeleid aan de orde.

Economische uitgangspunten

  • Concurrentiestelling;
  • Goede vastlegging specificaties;
  • Integrale kostenbeheersing (zogenoemde Total Cost of Ownership, alle kosten gedu-rende de levensduur van een product);
  • Kostenreductie (structureel) in plaats van kostenvermijding (incidenteel).

Juridische uitgangspunten

Onderdeel van het aanbestedingsbeleid zijn ook de juridische uitgangspunten. Ten eerste het naleven van wet- en regelgeving. Ten tweede de toepassing van de eigen contractvoorwaarden. Ten slotte is er ook aandacht voor de wijze van contracteren en looptijd van contracten.

Ethische en ideŽle uitgangspunten

Als laatste onderdeel van het aanbestedingsbeleid neem je ethische en ideŽle uitgangspunten mee. Het gaat daarbij om inkoopethiek en integriteit. Instrument daarvoor is een integriteitsbeleid. Daarin onderdelen als een gedragscode inkoop en functiescheiding bij het inkoopproces. Verder speelt bij alle overheidsorganisaties het duurzaam inkopen een voorname rol. Ook kan je bij het inkopen van producten arbocriteria meenemen.

Downloads bij dit artikel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010-2014 Gemeente Houten
Auteur:
Hanneke Knijf | Publicatiedatum: 3 december 2009

Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2009 Waterschap AA en Maas
Publicatiedatum:
8-10-2009

Lastenontwikkeling Aanbestedingsbeleid
Auteurs:
Drs. Ing. P.M.H.H. Bex, Drs. J.W. Bisschops Msc., Drs. J.P. Papenhuijzen MBA, Drs. R. Keizer | Publicatiedatum: 3 augustus 2009

Het uit‐ en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord‐Brabant en Zeeland
Auteurs: drs.ing. J. Boes, ing. J.M.R. Schmidt, Prof.dr.ir.ing AG. Dorťe | Publicatiedatum: januari 2008

Aanbestedingsbeleid waterschap Friesland

Aanbestedingsbeleid gemeente Barneveld

Inleiding in aanbestedingsrecht toon HTML-versie van het document
Auteur: Ditmar Waterman | Publicatiedatum: april 2007 | Bron: Pianoo
Nieuwsbrief Goed Besteed toon HTML-versie van het document
Bron: VNG | Publicatiedatum: januari 2007
Onderzoeksrapport Goed Besteed toon HTML-versie van het document
Bron: VNG | Publicatiedatum: december 2006
Nieuwsbrief Goed Besteed toon HTML-versie van het document
Bron: VNG | Publicatiedatum: november 2006 

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2006 - 2010 Provincie Overijssel
Auteur: C. Jorink | Publicatiedatum: december 2005

Onderhandelen en contracteren bij Europese aanbestedingen toon HTML-versie van het document
Auteur: Epema en Metz | Bron: Tendernieuwsbrief 4 | Publicatiedatum: 2005

Handreiking voor aanbestedingsbeleid toon HTML-versie van het document
Auteur: MKB-Amsterdam | Publicatiedatum: 2004
Aandacht voor aanbesteden
 toon HTML-versie van het documentAuteur: leden Sociaal-democratische fractie Europees Parlement
Inkoop en aanbestedingsbeleid Gemeente Leeuwarden toon HTML-versie van het document

Inkoop en aanbestedingsbeleid provincie Gelderland toon HTML-versie van het document

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Arnhem toon HTML-versie van het document

Inkoopbeleid gemeente Ridderkerk toon HTML-versie van het document

Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Assen toon HTML-versie van het document
Auteur: Gemeente Assen | Publicatiedatum: 29 april 2005